ธปท.เผยโครงการ “PromptPay-PayNow” ได้รับรางวัล “Initiative of the Year” ปี 65 จากวารสารธนาคารกลาง

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 วารสารธนาคารกลาง หรือ “Central Banking” ได้ประกาศมอบรางวัล “Initiative of the Year” ประจำปี 2565 ให้กับ ธปท. กับธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ที่ได้ร่วมกันพัฒนาเชื่อมโยงระบบ PromptPay-PayNow ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบทันที (Real-time) คู่แรกของโลก

รางวัล “Initiative of the Year” เป็นรางวัลที่ Central Banking ซึ่งเป็นวารสารด้านการเงินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มอบให้กับโครงการของธนาคารกลางที่ความโดดเด่นในการพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง

โดยในปีนี้ คณะกรรมการได้มอบรางวัลให้กับโครงการ “PromptPay-PayNow” ที่ ธปท. และ MAS ได้ร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายย่อย คือ ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประเทศไทย และระบบเพย์นาว (PayNow) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริการ PromptPay-PayNow เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและธุรกิจขนาดเล็ก

เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งานง่าย และมีต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี โดยนับตั้งแต่เริ่มให้บริการในปี 2564 จนถึงเดือนมกราคม 2565 ปริมาณธุรกรรมมีมูลค่ารวม 1,443 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ธปท. ขอขอบคุณในความร่วมมือและการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งของทุกฝ่าย ทั้ง MAS ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคาร และธนาคารพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการของทั้งสองประเทศ ที่มีส่วนในความสำเร็จนี้

และในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธปท. ในปี 2565 นี้ ธปท. จะยังมุ่งส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันนวัตกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไป

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

You may also like...