WHA พัฒนาโครงการ “WHA Smart Eco Industrial Zone” ในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoU) กับองค์การบริหารเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจังหวัดกว๋างนาม เพื่อพัฒนาโครงการเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในทำเลยุทธศาสตร์ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ใจกลาง “แนวพื้นที่อุตสาหกรรมตอนกลาง หรือ Central Industrial Corridor” ครอบคลุมพื้นที่ราว 400 เฮกตาร์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้นำอันดับ 1 ในการให้บริการโซลูชันครบวงจรด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและไฟฟ้า และดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศไทย ประกาศลงนามในบันทึกข้อตกลงเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมาย (MoU) กับองค์การบริหารเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจังหวัดกว๋างนาม เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรม “WHA Smart Eco Industrial Zone” ในประเทศเวียดนาม บนพื้นที่ราว 400 เฮกตาร์ ในจังหวัดกว๋างนาม ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดดานัง (ทางเหนือ) และจังหวัดกว๋างหงาย (ทางใต้)

ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว องค์การบริหารเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจังหวัดกว๋างนาม จะสนับสนุนบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับการอนุมัติด้านนโยบายการลงทุน รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ สำหรับโครงการนี้ตามกฎหมายของเวียดนาม

เขตอุตสาหกรรม WHA Smart Eco Industrial Zone – กว๋างนาม มีข้อดีจากทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางของภาคกลาง ซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดดานัง และกว๋างหงาย นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ ทางทะเล และถนนที่ดีเยี่ยม สามารถเชื่อมต่อกับสนามบินนานาชาติดานัง และเที่ยวบินตรงมากมายไปยังเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ หรือไทย ท่าอากาศยานนานาชาติจูลาย ท่าเรือน้ำลึกดานัง และมอเตอร์เวย์อันทันสมัยซึ่งเชื่อมต่อพื้นที่โครงการไปยังจังหวัดดานังได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง จังหวัดกว๋างนามมีแรงงานเป็นจำนวนมาก มีประชากรจำนวน 1.5 ล้านคน และมีกลุ่มยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีอยู่เดิม ด้วยสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกว๋างนาม รวมถึงจังหวัดดานัง และฮอยอัน กว๋างนามจึงเป็นจังหวัดที่สามารถดึงดูดแรงงานในพื้นที่และชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เขตอุตสาหกรรมในอนาคตแห่งนี้เหมาะสำหรับโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม การแพทย์ และโลจิสติกส์ โดยคาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มต้นในปี 2567

มร.เดวิด นาร์โดน รองประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามั่นใจว่าเขตอุตสาหกรรม WHA Smart Eco Industrial Zone – กว๋างนาม จะช่วยยกระดับแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของเวียดนามตอนกลาง และเช่นเดียวกับโครงการทั้งหมดของเราทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ดับบลิวเอชเอจะติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตในระยะยาว และด้วยจุดแข็งทั้งหมด เราพร้อมที่จะดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก”

น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปกำลังสานต่อความสำเร็จในประเทศเวียดนาม หลังจากที่เรามีเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกในจังหวัดเหงะอาน และเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในจังหวัดทัญฮว้า ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนและขออนุมัติ ซึ่งการขยายธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปในจังหวัดหลักๆ ของเวียดนาม รวมถึงจังหวัดกว๋างนาม ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนต่อเนื่องในระยะยาวของบริษัทฯ”

You may also like...